Met Rolvita snel een mooi gazon of speeldveld!

Veel tuinbezitters geven tegenwoordig hun voorkeur aan gazon. Het wachten tot een ingezaaid gazon is dichtgegroeid en daarmee gebruiksklaar is, duurt veel mensen veel te lang. gazon is na enkele weken vastgegroeid en dan is het gazon of speelveld klaar.

Gespecialiseerde bedrijven die gazon kweken, kweken dichte, onkruidvrije zoden. Dit gazon is ingezaaid met graszaadmengsels en rassen, die aan de hoogste eisen voldoen.

Gazon bestaat uit levend materiaal en vraagt daarom een goede verzorging. in opgerolde toestand blijven de rollen ongeveer 24 uur in goede conditie, maar opgerold gazon mag niet in de zon worden gelegd. Dit voorkomt uitdroging. Mocht het direct leggen van het gazon niet mogelijk zijn, dan is uitrollen en met water besproeien noodzakelijk.

Voor een optimaal resultaat dient u het gazon op een goed voorbewerkte ondergrond te leggen, welke voldoende vocht en voedingsstoffen bevat.

Met Rolvita snel een mooi gazon of speeldveld!

Veel tuinbezitters geven tegenwoordig hun voorkeur aan gazon. Het wachten tot een ingezaaid gazon is dichtgegroeid en daarmee gebruiksklaar is, duurt veel mensen veel te lang. gazon is na enkele weken vastgegroeid en dan is het gazon of speelveld klaar.

Gespecialiseerde bedrijven die gazon kweken, kweken dichte, onkruidvrije zoden. Dit gazon is ingezaaid met graszaadmengsels en rassen, die aan de hoogste eisen voldoen.

Gazon bestaat uit levend materiaal en vraagt daarom een goede verzorging. in opgerolde toestand blijven de rollen ongeveer 24 uur in goede conditie, maar opgerold gazon mag niet in de zon worden gelegd. Dit voorkomt uitdroging. Mocht het direct leggen van het gazon niet mogelijk zijn, dan is uitrollen en met water besproeien noodzakelijk.

Voor een optimaal resultaat dient u het gazon op een goed voorbewerkte ondergrond te leggen, welke voldoende vocht en voedingsstoffen bevat.

Volgorde van werken

U begint met de grond te spitten als deze erg ongelijk ligt, sterk verdicht is en als er te veel onkruid groeit. Tevens kunt u de voedingstoestand van de grond verhogen door bladaarde, kompost of oude verteerde stalmest onder te spitten. Na verwering door winterse vorstperiodes is de grond in het voorjaar weer bezakt en kan gemakkelijk bewerkt worden na voldoende te zijn opgedroogd.

Voor het leggen van de graszoden moet de ondergrond volkomen vlak zijn. Bovendien moet deze door rollen of aandrukken weer in vaste toestand komen. Als de zode eenmaal ligt, moet ‘nazakken’ uitgesloten zijn. Dit voorkomt dan putten en bulten en dus een slechte, oneffen maaihoogte. Na het aandrukken het bovenste grondlaagje van ongeveer 1 centimeter los harken. Tijdens alle bewerking mag de grond wel iets vochtig zijn, maar niet nat. Op een dichtgesmeerde grond zal het gras moeilijk aanslaan. Wacht dus tot de grond voldoende droog is.

Na de grondbewerking is een bemesting met kunstmest nodig. Strooi 3-4 kg mengmestkorrels per 100 m2. Deze N.P.K. meststof moet samengesteld zijn met stikstof (N), fosfor (P) en kali (K) in ongeveer gelijke verhoudingen. De kunstmestkorrels moeten door de 2 cm dichte bovenlaag worden geharkt om later verbranding van de jonge wortels te voorkomen.

Direct voor het uitrollen van de zoden moet de grond enigszins vochtig zijn. Hier kan de tuinsproeier goede diensten bewijzen. Liefst twee dagen van te voren aan deze werkzaamheden beginnen. Rol de zoden zodanig uit, dat deze strak tegen elkaar komen te liggen.

Na het leggen van de zoden is stevig aanrollen noodzakelijk. Geef nu voldoende water zodat de beworteling van de zoden op gang komt. Houdt de eerste paar weken de vochttoestand in de gaten. Bij droog(warm)weer regelmatig water geven om uitdrogen te voorkomen. Geef in de eerste 4 weken na het leggen van de zoden in geen geval kunstmest. Goed water geven kunt u ook in de zon doen, hierdoor verbrand het gazon zeker niet!

Twee tot drie weken na het uitrollen zijn de zoden vastgegroeid. Het gevaar van uitdrogen is nu veel minder groot. Het water geven wordt beperkt om de planten tot een diepere beworteling te dwingen. Afhankelijk van het jaargetijde zal er vrij snel na het leggen van de zoden gemaaid moeten worden. Meestal is dat reeds na één week het geval. De maaimachine moet scherp zijn en afgesteld op de juiste maaihoogte. Dit is ongeveer 2 tot 3 cm.

De eerste maand dient het gazon of speelveld nog voorzichtig te worden behandeld. Er kan nog niet op gelopen of gespeeld worden. De zoden moeten eerst stevig met de ondergrond zijn vastgegroeid. Om het gras aan de groei te houden moet er in het groeiseizoen regelmatig bemest worden. Maar pas op voor het verbranden van het gras. Gebruik nooit meer dan 1-2 kg stikstofmeststof per 100 m2. Er zijn ook speciale gazonmeststoffen in de handel die minder problemen en risico geven.

Volgorde van werken

U begint met de grond te spitten als deze erg ongelijk ligt, sterk verdicht is en als er te veel onkruid groeit. Tevens kunt u de voedingstoestand van de grond verhogen door bladaarde, kompost of oude verteerde stalmest onder te spitten. Na verwering door winterse vorstperiodes is de grond in het voorjaar weer bezakt en kan gemakkelijk bewerkt worden na voldoende te zijn opgedroogd.

Voor het leggen van de graszoden moet de ondergrond volkomen vlak zijn. Bovendien moet deze door rollen of aandrukken weer in vaste toestand komen. Als de zode eenmaal ligt, moet ‘nazakken’ uitgesloten zijn. Dit voorkomt dan putten en bulten en dus een slechte, oneffen maaihoogte. Na het aandrukken het bovenste grondlaagje van ongeveer 1 centimeter los harken. Tijdens alle bewerking mag de grond wel iets vochtig zijn, maar niet nat. Op een dichtgesmeerde grond zal het gras moeilijk aanslaan. Wacht dus tot de grond voldoende droog is.

Na de grondbewerking is een bemesting met kunstmest nodig. Strooi 3-4 kg mengmestkorrels per 100 m2. Deze N.P.K. meststof moet samengesteld zijn met stikstof (N), fosfor (P) en kali (K) in ongeveer gelijke verhoudingen. De kunstmestkorrels moeten door de 2 cm dichte bovenlaag worden geharkt om later verbranding van de jonge wortels te voorkomen.

Direct voor het uitrollen van de zoden moet de grond enigszins vochtig zijn. Hier kan de tuinsproeier goede diensten bewijzen. Liefst twee dagen van te voren aan deze werkzaamheden beginnen. Rol de zoden zodanig uit, dat deze strak tegen elkaar komen te liggen.

Na het leggen van de zoden is stevig aanrollen noodzakelijk. Geef nu voldoende water zodat de beworteling van de zoden op gang komt. Houdt de eerste paar weken de vochttoestand in de gaten. Bij droog(warm)weer regelmatig water geven om uitdrogen te voorkomen. Geef in de eerste 4 weken na het leggen van de zoden in geen geval kunstmest. Goed water geven kunt u ook in de zon doen, hierdoor verbrand het gazon zeker niet!

Twee tot drie weken na het uitrollen zijn de zoden vastgegroeid. Het gevaar van uitdrogen is nu veel minder groot. Het water geven wordt beperkt om de planten tot een diepere beworteling te dwingen. Afhankelijk van het jaargetijde zal er vrij snel na het leggen van de zoden gemaaid moeten worden. Meestal is dat reeds na één week het geval. De maaimachine moet scherp zijn en afgesteld op de juiste maaihoogte. Dit is ongeveer 2 tot 3 cm.

De eerste maand dient het gazon of speelveld nog voorzichtig te worden behandeld. Er kan nog niet op gelopen of gespeeld worden. De zoden moeten eerst stevig met de ondergrond zijn vastgegroeid. Om het gras aan de groei te houden moet er in het groeiseizoen regelmatig bemest worden. Maar pas op voor het verbranden van het gras. Gebruik nooit meer dan 1-2 kg stikstofmeststof per 100 m2. Er zijn ook speciale gazonmeststoffen in de handel die minder problemen en risico geven.

BINNEN EEN PAAR UUR EEN AANGEKLEDE TUIN

In een paar uur heeft u een groene tuin en na één week kunt u de geur van het gemaaide gras al ruiken. Dát kan alleen met Rolvita gazon.

Bestellen

Rolvita gazon kunt u bestellen bij diverse tuincentra in regio Brabant. Kijk op onze tuincentra pagina voor het dichtsbijzijnde tuincentum waar u Rolvita gazon kan bestellen.

Vanaf 20 m² gazon wordt dit bij u thuis bezorgd.

Bestellen

Rolvita gazon kunt u bestellen bij diverse tuincentra in regio Brabant. Kijk op onze tuincentra pagina voor het dichtsbijzijnde tuincentum waar u Rolvita gazon kan bestellen.

Vanaf 20 m² gazon wordt dit bij u thuis bezorgd.

TUINCENTRA

GROEIPROCES

DOE HET ZELF

TUINCENTRA

GROEIPROCES

DOE HET ZELF

WILT U MEER INFORMATIE?

Neem dan contact met ons op

CONTACT